Beskidzka Karta

Do 30% zniżki w Beskidach — Zainteresowani?

Panorama Beskidu Żywieckiego
Fot. Wiktor Baron / baronphotography.eu
← Strona Główna

Regulamin

I. Założenia Promocji

 1. Organizatorem wprowadzenia „Beskidzkiej Karta Rabatowa” jest Stowarzyszenie Biegów Górskich z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju ul. Sybiraków 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

 2. Promocja skierowana jest do osób indywidualnych będących posiadaczami „Beskidzkiej Karty Rabatowej”.

 3. Promocja dotyczy noclegów, schronisk, wyciągów, gastronomi i innych atrakcji, którzy będąc partnerami programu udzielają do 30% rabatu dla gości indywidualnych posiadających Beskidzką Kartę Rabatową.

 4. Wydawanie Beskidzkiej Karty Rabatowej rozpocznie się od 01.03.2018.

 5. Wszelkie prawa w tym autorskie, związane z funkcjonalnością i działaniem projektu „Beskidzka Karta Rabatowa”, wyglądem graficznym serwisu www.beskidzkakarta.pl, oprogramowaniem stanowią własność Stefana Kalinowskiego.

II. Warunki udziału w ankiecie "Beskidzkiej Karty Rabatowej"

 1. Warunkiem otrzymania „Beskidzkiej Karty Rabatowej” jest zamówienie jej na stronie internetowej www.beskidzkakarta.pl w zakładce "zamów kartę" oraz dokonanie opłaty za zamówioną kartę.

 2. Beskidzka Karta jest imienna i ważna z dokumentem tożsamości na okres na jaki została wykupiona.

 3. Dla każdej osoby, która wypełni i wyślę ankietę Beskidzkiej Karty Rabatowej do 25 lutego 2018 roku zostanie udzielony jednorazowy 30% rabat na zakup Beskidzkiej Karty Rabatowej.

 4. Zniżka udzielona na zakup karty będzie ważna do 31 marca 2018 roku.

 5. Kartę będzie można zamówić na stronie www.beskidzkakarta.pl od 1 marca 2018r.

III. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik ankiety wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych zniżkach i działaniach związanych z Beskidzką Kartą Rabatową, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883.

 2. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.

 3. Uczestnik wypełniający ankietę Beskidzkiej Karty Rabatowej akceptuje treść Regulaminu.

Beskidzka Karta — startujemy wkrótce