Regulamin

Regulamin

I. Założenia Promocji

  1. Organizatorem wprowadzenia na rynek „Beskidzkiej Karty Rabatowej” jest firma Beskidzka Karta – Stefan Kalinowski.
  2. Promocja skierowana jest do osób indywidualnych będących posiadaczami „Beskidzkiej Karty Rabatowej”.
  3. Promocja dotyczy noclegów i gastronomi i innych atrakcji, którzy będąc partnerami programu udzielają do 30% rabatu dla gości indywidualnych posiadających Beskidzką Kartę Rabatową.
  4. Wydawanie Beskidzkiej Karty Rabatowej rozpocznie się od 01.03.2019.
  5. Wszelkie prawa w tym autorskie, związane z funkcjonalnością i działaniem projektu „Beskidzka Karta Rabatowa”, wyglądem graficznym serwisu beskidzkakarta.pl, oprogramowaniem stanowią własność Stefana Kalinowskiego.

II. Warunki udziału w ankiecie "Beskidzkiej Karty Rabatowej"

  1. Warunkiem otrzymania „Beskidzkiej Karty Rabatowej” jest zamówienie jej na stronie internetowej beskidzkakarta.pl w zakładce "zamów kartę" oraz dokonanie opłaty za zamówioną kartę.
  2. Beskidzka Karta jest imienna i ważna z dokumentem tożsamości na okres na jaki została wykupiona.
  3. Dla każdej osoby, która wypełni i wyślę ankietę Beskidzkiej Karty Rabatowej do 25 lutego 2019 roku zostanie udzielony jednorazowy 30% rabat na zakup Beskidzkiej Karty Rabatowej.
  4. Zniżka udzielona na zakup karty będzie ważna do 31 marca 2019 roku.
  5. Kartę będzie można zamówić na stronie beskidzkakarta.pl od 1 marca 2019r.

III. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie wypełnienia ankiety na portalu beskidzkakarta.pl jest firma Beskidzka Karta Stefan Kalinowski. Podanie danych osobowych przez uczestnika ankiety jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w promocji.

2. Organizator ankiety jest Administratorem danych osobowych i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji promocji w ramach wypełnionej ankiety.

3. Dane osobowe uczestników ankiety będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: RODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem.

5. Uczestnik wypełniając ankietę wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji związanych z promocją Beskidzkiej Karty Rabatowej.

6. Uczestnik wypełniając ankietę wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych zniżkach i działaniach związanych z Beskidzką Kartą Rabatową.

7. Uczestnik wypełniający ankietę Beskidzkiej Karty Rabatowej akceptuje treść Regulaminu.

8. Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@beskidzkakarta.pl lub listu do Organizatora. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.